Welzijn Noord


Stichting Welzijn Noord zet zich in voor kinderen, jeugdigen en hun ouders van de Rotterdamse deelgemeente Noord.De organisatie geeft aan diverse buurthuizen en peuterspeelzalen invulling aan peuterwerk, kinderwerk, Brede Schoolactiviteiten en jeugdwerk.

Doelstelling van de opdracht: meer bekendheid geven aan activiteiten die Stichting Welzijn Noord uitvoert.


Uitgevoerde werkzaamheden

VDEB heeft een eenduidige, herkenbare huisstijl ontwikkeld, waarbinnen elk buurthuis een eigen kleur heeft. Hierdoor is het voor de buurtbewoners duidelijk in welk buurthuis een activiteit plaatsvindt. Deze nieuwe huisstijl is toegepast bij de posters en flyers van de buurthuizen, de website en de 2-maandelijkste e-mail nieuwsbrieven voor buurtbewoners, scholen en betrokken organisaties.

VDEB heeft een nieuwe website ontwikkeld, waarin de huisstijl is doorgevoerd. De navigatie van de website is heel eenvoudig. Elk buurthuis heeft een eigen buurthuispagina met alle activiteiten. De pagina's van de website zijn eenvoudig te onderhouden binnen het Content Management Systeem. Er zijn veel positieve reacties gekomen op de vrolijke kleuren, de overzichtelijkheid en de actualiteit van de website. Op dit moment wordt deze website door Welzijn Noord zelf onderhouden.

Diensten

E-mail marketing / Direct Mail / Huisstijl / Evenementen / Tekstschrijven / Brochures / Marketingplan / Aftersales Marketing / Advertenties / Interim Marketing / CRM Implementatie / Marktonderzoek / Business plan / Nieuwsbrieven / Projectorganisatie