E-mails lezen: smartphone en avonduren favoriet

12 oktober 2015

Het is dit jaar voor het eerst dat de smartphone het wint van de laptop als het gaat over het voorkeursapparaat om e-mails op te lezen. Dit is een belangrijke conclusie uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2015. Het Nationaal E-mail Onderzoek 2015 geeft een duidelijk beeld van ons mail- en appgedrag. Zo doet het onderzoek uitspraken over de positie van Facebook ten opzichte van WhatsApp, over hoe vaak wij per dag onze e-mail checken en met welk digitaal communicatiekanaal wij ’s ochtends opstaan.

Voorkeur smartphone leeftijdsgebonden

Dat wij onze e-mails het vaakst op een smartphone lezen, is een conclusie gebaseerd op de gemiddelde voorkeur van alle Nederlanders. De smartphone wint het met 36% tegen 31% voor de laptop. Maar kijk je specifiek naar verschillende leeftijdsgroepen dan blijkt de voorkeur duidelijk leeftijdsgebonden.

Zo lezen Nederlanders in de leeftijd van 14 tot en met 44 jaar hun e-mail het vaakst op een smartphone. Met 63% geldt dit het sterkst voor 18-24-jarigen. En Nederlanders die ouder zijn dan 45 jaar kiezen liever voor een laptop om hun e-mails op te lezen.

Avonduren favoriet

Los van het device waarop wij onze e-mails lezen, is het goed om te weten op welke momenten en hoe vaak wij onze e-mails lezen. Zeker voor marketeers is dit belangrijke informatie. Zij willen immers zo goed mogelijk aansluiten op onze leesgedrag. En wat blijkt: de avonduren zijn favoriet.

Bovenstaande grafiek maakt duidelijk dat de Nederlander zijn e-mail het liefst in de avond leest tussen 19.00 en 21.00 uur en tussen 21.00 en 23.00 uur. Ook ’s ochtends scoort goed. Met 40% staat het tijdvak 07.00 – 09.00 uur op de derde plek als favoriet leesmoment. Maar ook voor deze vraag geldt: er zijn wel verschillen in leeftijd. Zo lezen 65-plussers hun e-mail vooral tussen 09.00 en 11.00 uur en ligt de voorkeur voor 14-17-jarigen tussen 19.00 en 21.00 uur. Gemiddeld genomen bereik je de Nederlander zowel ’s ochtends als ’s avonds, maar ’s ochtends lezen wel meer senioren e-mail en ’s avonds meer jongeren.

Mannen staan op met e-mail; vrouwen met WhatsApp

Dat de gemiddelde leespieken in de avond liggen, wil nog niet zeggen dat wij onze e-mail pas rond een uur of zeven ’s avonds voor het eerst zien. Veel Nederlanders beginnen hun digitale dag met e-mail. Dit geldt voor 38% van alle Nederlanders. E-mail komt daarmee op de tweede plek als je Nederlanders vraagt wat het eerste digitale communicatiekanaal is dat ’s ochtends vroeg wordt geraadpleegd. WhatsApp wint het nipt van e-mail met gemiddeld 40%.

Een veel opvallender gegeven uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2015 is het verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat over ons digitale ochtendritueel. Mannen staan ’s ochtends nog wel op met e-mail; vrouwen raadplegen als eerste WhatsApp. Voor mannen geldt een percentage van 45% voor e-mail en 37% voor WhatsApp. Voor vrouwen geldt een percentage van 43% voor WhatsApp en 31% voor e-mail.

Facebook daalt in populariteit

Kijk je niet naar verschillen tussen mannen en vrouwen, maar specifiek naar leeftijd dan valt vooral de dalende trend van Facebook op. Vooral onder jonge Nederlanders wordt Facebook ’s ochtends steeds minder als eerste geraadpleegd.

Het Nationaal E-mail Onderzoek is zowel uitgevoerd in 2013 als in 2014 en 2015. Hierdoor is het goed mogelijk om gegevens van drie jaar met elkaar te vergelijken. Het onderzoek geeft dus niet alleen de huidige stand van zaken weer, maar laat ook zien welke trends zich voordoen in ons mail- en appgedrag.

Bron: MarketingTribune, 12-10-2015.


Diensten

E-mail marketing / Direct Mail / Huisstijl / Evenementen / Tekstschrijven / Brochures / Marketingplan / Aftersales Marketing / Advertenties / Interim Marketing / CRM Implementatie / Marktonderzoek / Business plan / Nieuwsbrieven / Projectorganisatie