Welzijn Noord

Stichting Welzijn Noord zet zich in voor kinderen, jeugdigen en hun ouders van de Rotterdamse deelgemeente Noord. De organisatie geeft aan diverse buurthuizen en peuterspeelzalen invulling aan peuterwerk, kinderwerk, Brede Schoolactiviteiten en jeugdwerk.


Doelstelling van de opdracht: meer bekendheid geven aan activiteiten die Stichting Welzijn Noord uitvoert.

Uitgevoerde werkzaamheden:

Bij Stichting Welzijn Noord waren we het na de intakegesprekken al snel eens dat de grote winst voor de organisatie in de samenhang zit. Daarom heeft VDEB ook goed naar de interne organisatie gekeken en zijn er vervolgens vier projecten geformuleerd op het gebied van interne en externe communicatie.

Het eerste project ging over de organisatie en doelstellingen. Hoe kunnende doelstellingen worden bereikt en gemeten, welke taken horen bij welke functies.

In het tweede project hebben we alle bedrijfsprocessen vastgelegd.

Het derde project was volledig gericht op de interne communicatie en het vierde project op de externe communicatie.

VDEB heeft voor Stichting Welzijn Noord een eenduidige, herkenbare huisstijl ontwikkeld, waarbinnen elk buurthuis een eigen kleur heeft. Hierdoor is het voor de buurtbewoners duidelijk in welk buurthuis een activiteit plaatsvindt. Deze nieuwe huisstijl is toegepast in alle communicatie-uitingen (posters en flyers van de buurthuizen, de website en de e-mail nieuwsbrieven voor buurtbewoners, scholen en betrokken organisaties, etc).

VDEB heeft een nieuwe website voor Stichting Welzijn Noord ontwikkeld, waarin de huisstijl is doorgevoerd. De navigatie van de website is heel eenvoudig. Elk buurthuis heeft een eigen buurthuispagina met alle activiteiten. De pagina’s van de website zijn eenvoudig door de klant zelf te onderhouden binnen het Content Management Systeem.

Er zijn veel positieve reacties gekomen op de vrolijke kleuren, de overzichtelijkheid en de actualiteit van de website.