Naamsbekendheid buurthuizen vergroten

Uitdaging: Meer bekendheid geven aan activiteiten die Stichting Welzijn Noord uitvoert

Stichting Welzijn Noord, een organisatie die zich inzet voor kinderen, jeugdigen en hun ouders van de Rotterdamse deelgemeente Noord heeft VDEB gevraagd hoe zij meer bekendheid kon geven aan de activiteiten en de juiste doelgroepen voor deze activiteiten kon bereiken.

VDEB heeft een eenduidige, herkenbare huisstijl ontwikkeld, waarbinnen elk buurthuis een eigen kleur heeft gekregen. Hierdoor is het voor de buurtbewoners duidelijk in welk buurthuis een activiteit plaatsvindt. Deze nieuwe huisstijl is toegepast op de posters en flyers van de buurthuizen, de website, op social media en de 2-maandelijkste e-mail nieuwsbrieven voor buurtbewoners, scholen en betrokken organisaties.

VDEB heeft voor Stichting Welzijn Noord een nieuwe website ontwikkeld met de nieuwe huisstijl. Elk buurthuis heeft een eigen buurthuispagina met alle activiteiten. De pagina’s van de website zijn eenvoudig te onderhouden binnen het Content Management Systeem.